W CKZ Szkolenia, z siedzibami w Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu, oferujemy szkolenia okresowe dla kierowców, które stanowią centrum doskonałości w kierowaniu. Z naszymi kursami, takimi jak szkolenie kod 95, kursanci otrzymują kompleksowe przygotowanie, które łączy w sobie najnowsze metodyki nauczania z praktycznymi umiejętnościami, niezbędnymi do osiągnięcia sukcesu na drodze.

Oferowane produkty:
– Certyfikat kompetencji zawodowych
– Kwalifikacja wstępna
– Kwalifikacja wstępna przyśpieszona
– Kwalifikacja okresowa