Ustawa AML stawia przed biurami rachunkowymi wiele wyzwań, jednak System AML oferuje kompleksowe wsparcie w spełnianiu tych wymogów. Nasza platforma umożliwia biurom rachunkowym skuteczne monitorowanie transakcji podejrzanych, prowadzenie dokumentacji AML oraz stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, co pozwala na skuteczne przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Oferowane produkty/usługi:
– Kantor kryptowalut